<menuitem id="qx3v4"><dfn id="qx3v4"></dfn></menuitem>
<tbody id="qx3v4"><div id="qx3v4"><td id="qx3v4"></td></div></tbody>
 • <menuitem id="qx3v4"></menuitem>
     <menuitem id="qx3v4"><strong id="qx3v4"><delect id="qx3v4"></delect></strong></menuitem>
      • Για την Υγε?α
       και Διατροφ?

       Με τα ?λατα καλ?ου και μαγνησ?ου
       υψηλ?? καθαρ?τητα? παρ?χουμε
       ?να ειδικ? χαρτοφυλ?κιο προ??ντων
       για να καλ?ψουμε τι? ιδια?τερα
       υψηλ?? απαιτ?σει? τη? βιομηχαν?α?
       φαρμ?κων, τροφ?μων και ζωοτροφ?ν.

       Για την Υγε?α
       και Διατροφ?

      • Για την Υγε?α
       και Διατροφ?

       Με τα ?λατα καλ?ου και μαγνησ?ου
       υψηλ?? καθαρ?τητα? παρ?χουμε
       ?να ειδικ? χαρτοφυλ?κιο προ??ντων
       για να καλ?ψουμε τι? ιδια?τερα
       υψηλ?? απαιτ?σει? τη? βιομηχαν?α?
       φαρμ?κων, τροφ?μων και ζωοτροφ?ν.

       Για την Υγε?α
       και Διατροφ?

      • Για την Υγε?α
       και Διατροφ?

       Με τα ?λατα καλ?ου και μαγνησ?ου
       υψηλ?? καθαρ?τητα? παρ?χουμε
       ?να ειδικ? χαρτοφυλ?κιο προ??ντων
       για να καλ?ψουμε τι? ιδια?τερα
       υψηλ?? απαιτ?σει? τη? βιομηχαν?α?
       φαρμ?κων, τροφ?μων και ζωοτροφ?ν.

       Για την Υγε?α
       και Διατροφ?

       

      Φροντ?δα Υγε?α? και Διατροφ?

      Με τα ?λατ? μα? καλ?ου και μαγνησ?ου υψηλ?? καθαρ?τητα? – ?χουν πιστοποιηθε? σ?μφωνα με διεθν?? αναγνωρισμ?να πρ?τυπα – παρ?χουμε προ??ντα που καλ?πτουν τι? ιδια?τερα υψηλ?? απαιτ?σει? των φαρμακοβιομηχανι?ν και τη? βιομηχαν?α? τροφ?μων. Υψηλ?? καθαρ?τητα? χλωριο?χο κ?λιο χρησιμοποιε?ται για εγχ?σει?, αιμοκ?θαρση και εν?σιμα διαλ?ματα και ε?ναι απαρα?τητο για την παραγωγ? αντιβιοτικ?ν και ινσουλ?νη?. Η βιομηχαν?α τροφ?μων χρησιμοποιε? το χλωριο?χο κ?λιο μα? που προορ?ζεται για τα τρ?φιμα, με την ονομασ?α KaliSel ,στην παραγωγ? πολλ?ν τροφ?μων. Η παραγωγ? του KaliSel λαμβ?νει χ?ρα σε μια ειδικ? μον?δα παραγωγ?? για τρ?φιμα, για την επ?τευξη υψηλο? βαθμο? καθαρ?τητα? χλωριο?χου καλ?ου, η οπο?α θεωρε?ται ω? μια απ? τι? πιο σ?γχρονε? στον κ?σμο.

      Υπ? την επωνυμ?α KaSa, παρ?γουμε υψηλ?? ποι?τητα? χλωριο?χο κ?λιο και θειικ? ?λατα μαγνησ?ου που χρησιμοποιο?νται στη διατροφ? των ζ?ων, κατοικ?δια ζ?α και κυρ?ω? στι? κτηνοτροφικ?? μον?δε?. ?λα τα προ??ντα μα? που προορ?ζονται για τι? ζωοτροφ??, μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν στην Βιολογικ? γεωργ?α, σ?μφωνα με την νομοθεσ?α τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση?.

       

      ?χετε κ?ποια ερ?τηση? Παρακαλ? μην διστ?σετε να μα? ρωτ?σετε και να ?ρθετε σε επικοινων?α μαζ? μα?.

       

       

      Πληροφορ?ε? προ??ντων Φροντ?δα Υγε?α? και Διατροφ?

      Στι? Πληροφορ?ε? Δεδομ?νων Προ??ντο? θα βρε?τε τι? προδιαγραφ??, καθ?? και σημαντικ?? φυσικ?? παραμ?τρου? που αφορο?ν τα λ?πασματ? μα?. Επιπλ?ον, περιλαμβ?νουν χρ?σιμε? πληροφορ?ε? σχετικ? με τη χρ?ση, τι? συνθ?κε? αποθ?κευση?, του? σχετικο?? κανονισμο?? και τα πιστοποιητικ?.

      Τα Δελτ?α Δεδομ?νων Ασφαλε?α? ε?ναι σ?μφωνα με τον Ευρωπα?κ? Κανονισμ? (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH). Για ασφαλ? χειρισμ? των προ??ντων λιπασμ?των μα?, παρ?χουμε τα ?γγραφα σε δι?φορε? γλ?σσε?.

      Επιλ?ξτε το προ??ν που επιθυμε?τε, καθ?? και τη γλ?σσα σα? απ? το μενο?. Το κατ?λληλο φ?λλο δεδομ?νων προ??ντο? ε?ναι στη δι?θεσ? σα? σε μορφ? pdf για να το κατεβ?σετε. Ε?ν ?να προ??ν λε?πει απ? τη λ?στα, παρακαλο?με ζητ?στε το επιθυμητ? φ?λλο δεδομ?νων προ??ντο? στο email: healthcarenutrition@k-plus-s.com.

      Επιλ?ξτε μια ιστοσελ?δα

      Η K+S KALI παγκοσμ?ω?

      青青青在线视频大杳蕉